Náhodná ponuka

Produkt m² v balení Cena za m² Vložiť do košíka

Nobasil FRE 160mm

λD = 0,035 W/mK (čím nižšia hodnota, tým lepšie izoluje)
pre prevetrávané a roštové fasády
1,8 7,68 €
bez DPH

9,22 €
vrátane DPH

Unifit 037 200mm

Izolačný materiál NOBASIL UNIFIT 037 je vyrobený z minerálnych sklených vlákien na použitie v interiéri.

Výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a nadštandardnú tuhosť. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie.

Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech.

VÝHODY

veľmi dobrá požiarna odolnosť
vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti
nadštandardná tuhosť
dobre drží svoj tvar
maximálna eliminácia prašnosti
jednoduchá a ľahká manipulácia
špeciálne značenie „---” pre jednoduché rezanie
výhody vyplývajúce z revolučnej ECOSE® Technology

4,2 5,14 €
bez DPH

6,17 €
vrátane DPH

Nobasil FRE 50mm

nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – λ = 0,035 W/mK - vynikajúce izolačné vlastnosti
nehorľavý – zvyšujú pasívnu bezpečnosť konštrukcie
akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
nízka hodnota faktora difúzneho odporu – prievzdušnosť
pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný
ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar
nenasiakavý – hydrofobizovaný v celom priereze
6,0 2,43 €
bez DPH

2,91 €
vrátane DPH

Classic 040 - 140mm

Izolačný materiál Classic 040 je vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Ide o multifunkčný materiál. Využitie jeho tepelnoizolačných a zvukopohltivých vlastností môže byť v konštrukciách ľahkých obvodových plášťov, primárne potom v konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako výplň trámových stropov. Pri aplikácii do konštrukcie sa v prípade otvorených difúznych systémov nemusí na vnútornú stranu aplikovať parotesná zábrana. Veľmi dobre sa aplikuje medzi skeletový systém v drevenom či kovovom rošte. Z vonkajšej strany sa môže použiť drevovláknitá doska, na ktorú sa aplikujú finálne povrchové úpravy. Z vnútornej strany je pri drevostavbách opäť drevovláknitá doska. Pri systémoch, ktoré nie sú difúzne otvorené sa odporúča aplikovať na vnútornú stranu tepelnej izolácie parotesnú zábranu
8,40 2,37 €
bez DPH

2,84 €
vrátane DPH

NOBASIL FKD - 50mm

Izolačný matriál NOBASIL FKD sa vyrába z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Je v celom priereze hydrofobizovaný.NOBASIL FKD je určený na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu fasád a stenových konštrukcií z exteriérovej strany kontaktným spôsobom s následnou povrchovou úpravou omietkou.
3,00 4,82 €
bez DPH

5,78 €
vrátane DPH